Επικοινωνία

Μέγαρο Ντορέ,

Πλ. Ελευθερίας 29Α,

71201, Ηράκλειο

Tηλ: 2810 222218

        2810 227250

Φαξ: 2810 288240

email: info@christofakakis.com

© 2020 Μιχ. και Εμμ. Χριστοφακάκης, Δικηγόροι Ηράκλειο Κρήτης