© 2019 Εμμανουήλ Χριστοφακάκης

 Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Συμβουλευτική GDPR
Εισήγηση σε Ημερίδα

Ο Εμμανουήλ Μ. Χριστοφακάκης παρουσίασε στις 17 Απριλίου νομικά ζητήματα του GDPR.