Πρόσφατες Εκδηλώσεις

Συμβουλευτική GDPR
Εισήγηση σε Ημερίδα

Ο Εμμανουήλ Μ. Χριστοφακάκης παρουσίασε στις 17 Απριλίου νομικά ζητήματα του GDPR.

© 2020 Μιχ. και Εμμ. Χριστοφακάκης, Δικηγόροι Ηράκλειο Κρήτης