Υπηρεσίες

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα στους παρακάτω τομείς:

Το γραφείο μας παρέχει καθοδήγηση σε επιχειρήσεις για την προσαρμογή των διαδικασιών τους με τον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα...

Αστικό Δίκαιο

Το γραφείο μας επιλαμβάνεται υποθέσεων ενοχικού, εμπράγματου, κληρονομικού και οικογενειακού δικαίου.

Διοικητικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε την νομική σας εκπροσώπηση σε δημόσιες συμβάσεις και υποθέσεις μεταξύ των διοικητικών αρχών και ιδιωτών, όπως άδειες, πρόστιμα και φορολογικές παραβάσεις.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την νομική σας υποστήριξη σε υποθέσεις εμπορικού και εταιρικού δικαίου...

Ποινικό Δίκαιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υπεράσπιση καθώς και την πολιτική αγωγή σε ποινικές υποθέσεις.

Αναλαμβάνουμε το ρόλο του διαμεσολαβητή και αποτελούμε αρωγό στην εξεύρεση γρήγορων και  αμοιβαίως επωφελών λύσεων σε ιδιωτικές διαφορές...

Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Συμβουλεύουμε σε ζητήματα Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου των Κεφαλαιαγορών, τόσο εταιρικούς πελάτες όσο και ιδιώτες.

© 2019 Εμμανουήλ Χριστοφακάκης